Klima | ZIMNÍ ZAHRADY - HLADÍK.CZ SOLARLUX

Aktualita

  • 28.10.2017

    ICONIC AWARDS 2017 – SOLARLUX ZVÍTĚZIL V KATEGORIÍCH ARCHITEKTURA A PRODUKT

    V tomto roce se u ICONIC AWARDS mohl těšit Solarlux hned ze dvou vítězství. Dne 4.října se v Mnichově konalo slavnostní předání cen.

    Celý text:

Newsletter

Newsletterh

slider slider slider slider

 

 

Špičková ochrana proti povětrnosti s exkluzívním designem.

 

 

Vysoký komfort s neomezeným výhledem.

 

 

Maximální variabilita možností ovládání křídel umožňuje zcela individuální přístup k realizaci Vašeho záměru.

 

 

Společnost Solarlux se již po desetiletí opírá o vlastní vývoj profilů, výrobků a inovaci nových detailních řešení.

Klima zimní zahrady:

V běžných obytných prostorech je klima určováno teplotou, vlhkostí a také vzdušným prouděním. U zimní zahrady závisí výrazně na venkovním počasí, vyznačující se během dne i celého roku velkými výkyvy teploty a vlhkosti vzduchu. V našich klimatických podmínkách za chladného počasí pouze topení zaručí v celoročně obývané zimní zahradě příjemné klima okolo 20°C a relativní vlhkosti 40-60%. Topení lze realizovat přípojkou ze stávajícího topení v domě. Na systém vytápění zimní zahrady je však kladen, kromě zajištění příjemné teploty, důraz na co nejúčinněji zabránit tvorbě kondenzované vody na skle. Tomu se dá zabránit cirkulací teplého vzduchu před okenními výplněmi s vytvářením stoupavých vzdušných proudů.

Rosení skel v zimní zahradě:

Vzduch obsahuje vodní páry. Když je tento vzduch ochlazován, roste jeho relativní vlhkost při zachování množství v něm obsažené vody. Množství vodních par, které je vzduch schopen vstřebat, je ale omezené. Narazí-li teplejší vzduch z interiéru na chladné části vnější konstrukce zimní zahrady, může se ochladit až natolik, že v bezprostřední blízkosti vnějších konstrukčních díků (např. skleněných výplní) bude dosaženo relativní vlhkosti vzduchu 100 procent tedy stavu, kdy se přesycená vodní pára ze vzduchu začne na studených povrchových plochách srážet čili kondenzovat. Čím chladnější jsou tedy povrchy skleněných tabulí nebo rámových profitů, tím spíše se kondenzovaná voda vytvoří. 

Tento jev je také závislý na pohybu vzduchu a ventilaci v místnosti. 

Všeobecná tabulka podmínek, kdy se na plochách skel začne srážet voda:

Sklo teplota
Jednoduché sklo + 9°C
Izolační sklo staršího typu - 2°C
Tepelně-izolační sklo dvojité, plněné vzduchem - 16°C
Tepelně-izolační sklo dvojité, plněné inertním plynem - 26°C

 Výpočet jak se mění relativní vlhkost vnitřního vzduchu se změnami teploty v místnosti, jaká je teplota rosného bodu, kdy se na chladných plochách jako je zasklení oken sráží rosa lze spočítat

Důležitým bodem při návrhu zimní zahrady je správná volba větrání a ventilace v zimní zahradě na níž závisí optimální teplota uvnitř zimní zahrady zvláště v horkých letních dnech. Větrání v zimní zahradě neslouží jen k výměně vydýchaného vzduchu. Ve slunných dnech s orientací na jih může teplota uvnitř zimní zahrady dosáhnout až k 70°C což nevydrží ani tropické rostliny. Proto je nutné horký vzduch odvádět do okolního prostředí. Výměna velkých objemů vzduchu by měla být postupná, ne nárazová. Proto větrání musí fungovat nepřetržitě i ve vaší nepřítomnosti. To zajistí pouze automatická regulace. Už ve fázi projektu je nutno dbát na optimální kombinaci větrání a stínění. Zatímco při vnějším stínění slouží větrání pouze k regulaci klimatu v interiéru, u vnitřního stínění musí navíc zajišťovat i odvod horkého vzduchu mezi sklem a stíněním. 

Je možnost si vybrat ze dvou možností: přirozené - větrání a řízené – ventilace, ve zvláštních případech se do větracích otvorů montuje klimatizace.

Při přirozeném větrání se využívá vlastnosti teplého vzduchu stoupat vzhůru. V přirozeném větrání se navrhují větrací otvory umístěné co nejvýše, nejlépe střešní okna s elektrickým ovládáním. Při posuvu podél pevných skleněných výplní zimní zahrady nezabírají žádný okolní prostor, což umožňuje bezproblémovou montáž vnějšího stínění po celé zasklené ploše střechy a zároveň ničím nerušený volný výhled na oblohu i do okolí. Ty odvedou teplý vzduch ze zimní zahrady ven a pro přísun chladnějšího vzduchu pak slouží větrací otvory u podlahy v obvodu zimní zahrady nebo se využívá dveří. 

Mechanické větrání umožňuje nastavit odvod vzduchu z místnosti zcela dle potřeby. K tomu slouží elektrický ventilátor odsávající spotřebovaný vzduch a funkčně regulovaný na základě změn teploty a vlhkosti vzduchu odpovídající zpětnou vazbou (termostat, hygrostat). Vzhledem k poklesu tlaku vzduchu ve větrané místnosti zimní zahrady je sem následně dodáván vzduch nový - buď pasivně, anebo přes aktivní ventilační zařízení. 

Ve slunných dnech i při 50ti násobné výměně vzduchu větráním vystoupí teplota vzduchu v zimní zahradě až na 40°C. Jedním z řešení tohoto problému jsou stínící systémy. Výzkum i praktické zkušenosti s umělými systémy stínění ukazují, že zvenčí montovaný stínicí systém má podstatně vyšší účinnost než systém montovaný zevnitř (vnitřní). V závislosti na barvě pronikne u vnějšího stínění do interiéru jen něco mezi 5-10 až 40% slunečního záření, zatímco u vnitřního stínění plných 60 až 90-97% procent. Tato skutečnost se vysvětluje tím, že vnější stínění zachytí značnou část slunečního záření ještě před jeho dopadem na skleněné výplně, takže v samotném interiéru se už tepla z proniknuvší energie může vyvinout jen relativně málo. 

Výše uvedené problémy s klimou zimní zahrady vyřeší automatika řízení.

Komentář